Rondvaart Kagerplassen

Prachtige boottocht met partyboot de Koningin Juliana

Geniet van de koeien, watervogels, molens, polders tijdens de geweldige rondvaart Kagerplassen met de boottocht van Rederij van der Meer.

De Kagerplassen zijn uiteraard bekend om zijn vele molens. De gemeente Kaag en Braassem heeft dan ook de meeste molens ( 20 stuks) binnen een gemeente in Nederland, zij hebben 1 molen meer dan Kinderdijk.

De Kagerplassen is een stelsel van veenplassen dat als recreatiegebied en visgrond wordt gebruikt,en in de zomermaanden wordt het gebruikt voor het hooien (na het broedseizoen) en weiden van vee. Het maaiseizoen vindt pas plaats na het broedseizoen. Dit is een hele gebeurtenis omdat alle machines en tractoren met de pont naar de polders en eilanden worden gevaren. Ook het vee wordt allemaal per pont naar de eilanden gebracht.

De plassen maken deel uit van het Hollands/ Utrechts Veenweidegebied en is gelegen op de grens van Noord- en Zuid-Holland. De plaatsen Rijpwetering, Warmond, Oud Ade en Sassenheim liggen aan de Kagerplassen. Met in de nabijheid Leiden en Leiderdorp.

De Kagerplassen bestaat uit 12 verschillende meren die omzoomd zijn door een netwerk van kleine rietsloten en vaarten. Tussen en om deze meren bevinden zich diverse eilanden en polders waarvan elk eiland zijn eigen molen heeft om het droog te malen. Twee van de eilanden worden beheert door Staatsbosbeheer, dit zijn de Kogjespolder en de Lakerpolder. Het enige echt bewoonde eiland is Kaageiland, andere polders zijn ook wel bewoond maar dan moet u denken aan 1 of 2 bewoonde boerderijen. Kaageiland heeft zo’n 400 inwoners

Tijdens de rondvaart Kagerplassen is het ook mogelijk om een tussenstop te maken bij een kaasboerderij welke gelegen is op de Buurterpolder

De Kagerplassen heeft een rijke flora en fauna:

  • Vele broedvogels voelen zich hier tuis zoals scholeksters, kieviten, grutto’s en de tureluur.
  • Ook veldleeuweriken, kramsvogels, reigers, ooievaars, de blauwe kiekendief en de buizerds komen in behoorlijke aantallen voor.
  • Watervogels zoals de kluut, ganzen (grauwe gans, nijlgans, canadese gans, keizergans, witte boerengans), aalscholver, fuut, dodaars, krakeenden, kuifeenden en de meerkoet zijn volop aanwezig.
  • Vissoorten zoals de brasem en de karper gedijen hier goed.
  • Kleine zoogdieren als hazen, hermelijnen en vele muizensoorten zijn hier in de polder vertegenwoordigd.

Kagerplassen

Heeft u interesse of vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op via 0172 - 519 329
of of vraag een offerte aan: